นโยบายการคืนสินค้า และขอบเขตความผิดรับชอบ

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า

โดยจะคืนภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
  • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

โดยใช้หลักฐานในการคืน ดังนี้

  • คลิปวิดีโอตอนที่ได้รับสินค้า
  • รูปถ่ายสภาพกล่องสินค้าที่ได้รับ และรูปภายในกล่องสินค้าที่ได้รับ

กรอบเวลาในการคืนสินค้า

  • ภายใน 7 วันหลังที่ได้รับสินค้า
  • อ้างอิงจากวันที่จัดส่งสำเร็จ

หมายเหตุ

  • เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการการวินิจฉัย รักษาหรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูล ที่อาจปรากฎบนเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เกี่ยวกับตัวเลือกการวินิจฉัย หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือสุขภาพ